click tracking
Løsninger fra Savanne | Savanne AS

Løsninger fra Savanne

Hovedmeny Hunter Enterprise 


Savanne tilbyr løsninger for datafangst med strekkodelesing ved hjelp av håndterminaler og strekkodelesere. 

Strekkoder brukes til registrering av informasjon på en rask, enkel og sikker måte. Teknologien har fått fotfeste i langt de fleste bransjer. Strekkoder står helt sentralt i de løsninger som vi i Savanne leverer til våre kunder.

Vi tilbyr brukervennlige produkter og løsninger av høy kvalitet som gjør kundene i stand til å forenkle og kvalitetssikre datainnsamlingen sin. Dette gjøres ved hjelp håndterminaler og strekkodelesere. 

I samarbeid med Mamut har Savanne utviklet komplette løsninger som gjør at du kan få mer ut av din Mamut løsning.

TumamDirect² gjør det mulig å importere produkter,  lage ordre samt gjøre varetelling ved hjelp av håndterminal. 

Denne løsninger er direkte integrert med Mamut Business Software.

Ved effektiv bruk av håndterminaler kan man hente ut store kvalitets- og rasjonalitets effekter i egen organisasjon.

For mer informasjon.

            Savanne AS              Tlf. +47 2389 7377              E-mail: post@savanne.no              www.savanne.no