click tracking
TumamDirect² | Savanne AS

TumamDirect²

TumamDirect² finnes i to versjoner: Basic og Pro


TD2 Basic (1-veis, uten register i håndterminalen)

Funksjoner:

Ordreregistrering* - Varetelling

Kommunikasjon:

Via kabel til PC 

* "Selgerløsning" og "hentelagerløsning"


TD2 Pro (2-veis, med artikkel- og kunderegister i håndterminalen)

Funksjoner:

Ordreregistrering* - Varetelling - Plukking av ordre på lageret

Kommunikasjon:

GPRS / WLAN / Via kabel til PC

* "Selgerløsning" og "hentelagerløsning"


Funksjoner:

Ordreregistrering
Brukes sammen med håndterminal for å forenkle ordreregistreringen i Mamut. Bruksområder kan være salg/ordreregistrering hos kunde, salg på messe og/eller fra eget “showroom” (TD² gir mulighet til å opprette kunden hvis denne ikke allerede finnes i Mamut), faghandel/ trevare handel bruk av EAN128 (koden inneholder artikkelnummer og mengde), hentelager. Eks. Rørlegger på grossistens lager og registrerer varene han plukker ved hjelp av en håndterminal. 

 
Varetelling 
Telling i TumamDirect² er basert på fri telling. Det vil si at man går systematisk gjennom hele eller deler av lageret og teller varer (lokasjon – artikkelnummer – antall). Det er kun beholdninger hvor tellingen viser et avvik fra virkelig beholdning og beholdningen i Mamut, som blir berørt. 

Plukk 
Brukes til å kvalitetssikre oppdatere plukket i Mamut. Plukkliste med ordrenummer i strekkode skrives ut. Når varene plukkes, registreres hva som blir plukket ved hjelp av en håndterminal. Når man er ferdig med å ”plukke”, overføres informasjon om hvor mange som er plukket til Mamut. 
 
Import 
Dette er en rask metode for å opprette nye artikler eller oppdatere eksisterende artikler i Mamut. Dette kan gjøres via Excel eller direkte i eget vindu i TumamDirect. Følgende felt i Mamut brukes: artikkel nummer, artikkel navn, EAN kode, pris inn, pris ut, antall pr enhet. 

Type lisensavtale avgjøre hvilke funksjoner man har tilgang til.

            Savanne AS              Tlf. +47 2389 7377              E-mail: post@savanne.no              www.savanne.no