click tracking
Hunter Tools | Savanne AS

Hunter Tools

HT meny

Funksjoner:

Ordreregistrering - Varetelling
Akkumulerende varetelling / varemottak
Flytting av varer mellom lagere
Produkt import
Utskrift av produktetikett / med lokasjon osv.
Utskrift av produktetikett ved varemottak
Utskrift av produktetikett eller filer ved ordre levering  

Kommunikasjon:

Via kabel til PC

            Savanne AS              Tlf. +47 2389 7377              E-mail: post@savanne.no              www.savanne.no