click tracking
Mamut Enterprise Strekkode | Savanne AS

Mamut Enterprise Strekkode

I samarbeid med Mamut ASA har Savanne utviklet flere komplette løsninger som gjør at du kan få mer ut av din Mamut løsning. 

Følgende funksjoner er tilgjengelig: 

• Ordreregistrering ved hjelp av håndterminal 

• Komplett selgerløsning 

• Komplett hentelagerløsning 

• Komplett løsning for trelasthandel, basert på “EAN128” 

Varetelling via håndterminal 

• Plukk ved hjelp av håndterminal 

• Serienummerhåndtering på individnivå, ved hjelp av strekkodeleser 

• Diverse utskriftsløsninger for etiketter (Mulighet for utskrift av én etikett     

   eller flere, på bakgrunn av utvalg) 

• Etikettutskrift med produktinformasjon samt produktnummer i strekkode 

            Savanne AS              Tlf. +47 2389 7377              E-mail: post@savanne.no              www.savanne.no