click tracking
Nedlast området | Savanne AS

Nedlast området

Følgende funksjoner er tilgjengelig i TumamDirect²

Ordreregistrering ved hjelp av håndterminal
Komplett selgerløsning
Komplett hentelagerløsning
Varetelling via håndterminal
Produktimport
Plukking av ordre 

Versjonene som ligger her fungerer sammen med Mamut Enterprise.   

Brukermanual for programmet. Finner du under dokumentasjon og kan lastes ned derfra.

Ta kontakt med oss for å få oppdatert din lisensnøkkel.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne typen løsninger ta kontakt med oss. Se nederst på siden.

TeamViewerQS_no_8.exe

Savanne Remote Client

TeamViewer Quick Join

Hunter Tools for Mamut


            Savanne AS              Tlf. +47 2389 7377              E-mail: post@savanne.no              www.savanne.no